پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت :payso

نام پذیرنده : payso

شماره حساب : 0

شماره کارت : 6037991889839662

ایمیل :info@payso.ir

دارنده حساب : رحمان نیک زاد